Reklamacje

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Twoja firma z adresem siedziby i internetowym

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży, której przedmiotem są:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Numer zamówienia……………………………………………………………………………………..

 

Data zawarcia umowy/odbioru ……………………………………………………………………………………..

 

Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………………………………………..

 

Adres konsumenta ……………………………………………………………………………………………………..

 

Proszę o zwrot zapłaconej kwoty na rachunek bankowy nr………………………………………

 

Data ………………..

Podpis…………………..

Zał. Nr 2 do Regulaminu

 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

Twoja firma, adres siedziby i Internetowy

Przedmiot reklamacji:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Numer faktury ………………………………………………………………………………

 

Data zawarcia umowy/odbioru ……………………………………………………………………………………..

 

Imię i nazwisko konsumenta ………………………………………………………………………………………..

 

Adres konsumenta ……………………………………………………………………………………………………..

 

Zgłoszenie reklamacji (opis wad i okoliczności ich powstania):

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .……………………………………………..

 

Kiedy wady zostały stwierdzone …………………………………………………………………………………………………

 

Działania naprawcze/żądanie reklamującego:

 

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

 (_) odstąpienie od umowy.

 

W przypadku odstąpienia od umowy proszę o zwrot zapłaconej kwoty na rachunek bankowy nr……………………………………………………………………………………………………………

 

Data ………………..

 

Podpis………………….